Wednesday, March 15, 2017

Σχέδιο υπουργικης απόφασης και προτάσεις από την ΟΜΣΕ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Για τη ρύθμιση θεμάτων διάθεσης μικρών ποσοτήτων μελιού από παραγωγούς στον τελικό καταναλωτή ή στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή σε εφαρμογή της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Κανονισμού 852/2004

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1.      1 α. Των άρθρων 1, παρ. 1, 2, και 3 του Ν. 1338/83 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 34), όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 6, παρ. 4, του Ν. 1440/84 (ΦΕΚ Α΄ 70), και 65 του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ Α΄ 101) και ισχύουν σήμερα.
β. Του άρθρου 22, παρ. 3, του Ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 280).

2.      Του άρθρου 62 παρ. 2 περ. β΄ του ν. 4235/2014 (Α΄32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ.  2 του άρθρου 46 του ν. 4384 /2016 (Α΄78).

3.      Του άρθρου 31 του Προεδρικού Διατάγματος 79/2007 (ΦΕΚ Α΄ 95) «περί αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επισήμων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ’ αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

4.      Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», το οποίο τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98).

5.      Τις διατάξεις του  κανονισμού  (ΕΚ) 852/2004 ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την υγιεινή των τροφίμων, ο οποίος δεν ισχύει στην άμεση προμήθεια, από τον παραγωγό, μικρών ποσοτήτων πρωτογενών προϊόντων στον τελικό καταναλωτή ή σε τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή (άρθρο 1 παράγραφος 2,περίπτωση  γ).  

6.      Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων

7.      Τις διατάξεις του κανονισμού αριθ. 1069/2009 «περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002»

8.      Τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2001 για το μέλι.

9.      Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

10.  Τις διατάξεις του κανονισμού 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου

11.  Την ανάγκη ρύθμισης θεμάτων διάθεσης μελιού από παραγωγούς στον τελικό καταναλωτή ή στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή

12.  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης Υπουργικής Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε ότι:


Άρθρο 1

Σκοπός


1.      Με τις διατάξεις της παρούσας καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την απευθείας διάθεση ιδιοπαραγόμενων μικρών ποσοτήτων μελιού από τις μελισσοκομικές εκμεταλλεύσεις προς τον τελικό καταναλωτή σε εφαρμογή της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Κανονισμού 852/2004.
2.      Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται στους χώρους συλλογής, φυγοκέντρησης και συσκευασίας μελιού στις εγκαταστάσεις μελισσοκομίας, οι οποίοι εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 852/2004.

 


 

Άρθρο 2

Ορισμοί


1.    Ως «μέλι» νοείται το μέλι κατά την έννοια του άρθρου 67 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών
2.    Ως «εγκαταστάσεις μελισσοκομίας» νοούνται οι εγκαταστάσεις του μελισσοκόμου όπου διενεργούνται εργασίες πρωτογενούς παραγωγής. Στην πρωτογενή παραγωγή περιλαμβάνεται η συλλογή, η φυγοκέντρηση  και η συσκευασία μελιού όταν αυτές διενεργούνται στους χώρους του μελισσοκόμου.
3.    Ως «Αρμόδιες Αρχές» νοούνται οι Αρμόδιες Αρχές του άρθρου 2 του Ν. 4235/2014 (Α΄32).
4.    Σε εφαρμογή της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Κανονισμού 852/2004,  όλες οι εγκαταστάσεις μελισσοκομίας όλοι οι μελισσοκόμοι δύνανται να προμηθεύουν:
α) άμεσα τον τελικό καταναλωτή ή/και στις αγορές που βρίσκονται εντός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύει  η εγκατάσταση μελισσοκομίας ή/και
β) καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν μέλι στον τελικό καταναλωτή και βρίσκονται εντός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύει  η εγκατάσταση μελισσοκομίας,
γ) μέχρι δέκα (10)  δεκαπέντε (15) κιλά  μελιού ανά κυψέλη  ετησίως και μέχρι συνολικής ετήσιας παραγωγής χιλίων διακοσίων (1.200) κιλών μελιού.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η άνιση μεταχείριση των μελισσοκόμων! Επί της ουσίας τιμωρούνται το σύνολο των επαγγελματιών μελισσοκόμων και όσοι έχουν πάνω από 120 μελίσσια.


Άρθρο 3
Γενικές απαιτήσεις

1.    Για την εφαρμογή της παρούσας οι εγκαταστάσεις μελισσοκομίας οι μελισσοκόμοι πρέπει να διαθέτουν μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ.
2.    Οι φορείς των εγκαταστάσεων μελισσοκομίας μελισσοκόμοι πρέπει να τηρούν κανόνες ορθής μελισσοκομικής πρακτικής και κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής. 
3.    Η απευθείας διάθεση μη ιδιοπαραγόμενων προϊόντων μελισσοκομίας  απαγορεύεται.

Άρθρο 4
Γνωστοποίηση εγκαταστάσεων μελισσοκομίας

1.      Η γνωστοποίηση των εγκαταστάσεων μελισσοκομίας γίνεται με βάση το Νόμο 4442/2016 (ΦΕΚ Α 230)  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Ο Ν. 4442/2016 αφορά νεοσύστατες επιχειρήσεις τροφίμων και όχι τις ήδη υπάρχουσες μελισσοκομικές εγκαταστάσεις που δεν μπορεί να νοηθούν ως επιχειρήσεις τροφίμων. Στην μελισσοκομική εγκατάσταση δεν γίνεται καμία επεξεργασία αλλά οι εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 2 της παρούσης.

2.       Η ΔΑΟΚ της οικείας Περιφερειακής Ενότητας τηρεί μητρώο των εγκαταστάσεων  μελισσοκομίας που εμπίπτουν στην παρούσα απόφαση, το οποίο και κοινοποιεί στην Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκειμένου να ενημερωθεί το Εθνικό Μητρώο.  

Η γνωστοποίηση των εγκαταστάσεων μελισσοκομίας στις αρμόδιες αρχές παρέχεται μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελισσοκόμων, το οποίο περιέχει πλήρη στοιχεία  του μελισσοκόμου και της μελισσοκομικής του επιχείρησης, όπως αναφέρονται στο μελισσοκομικό του βιβλιάριο, καθώς  και της μελισσοκομικής του εγκατάστασης, τα στοιχεία της οποίας δηλώνει υπεύθυνα στην ΔΑΟΚ της Περιφερειακής του Ενότητας. Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό μητρώο μελισσοκόμων έχουν όλες οι αρμόδιες διοικητικές και ελεγκτικές αρχές.


Άρθρο  5
 Συσκευασία και Επισήμανση 
1.      Τα υλικά συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλα για επαφή με τα τρόφιμα.
2.      Το μέλι πρέπει να φέρει  ετικέτα με την απαιτούμενη πληροφορία σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τον Κανονισμό 1169/2011 και τον κωδικό του μελισσοκόμου.


Άρθρο  6
Έλεγχοι – Κυρώσεις
Οι διατάξεις του ν. 4235/2014 (Α΄32) εφαρμόζονται αναλογικά για τους ελέγχους επί της τήρησης των διατάξεων της παρούσας και την επιβολή των κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

                            Αθήνα,                             2016

                                           
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

                                           ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ


Συνεντευξη Τυπου του Υπουργου για ΟΣΔΕ&Δασικους χάρτες

Εισαγωγική Τοποθέτηση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλη Αποστόλου στη Συνέντευξη Τύπου για ΟΣΔΕ – Δασικούς Χάρτες
Αθήνα 2 Μαρτίου 2017

Ανακοινώνουμε σήμερα την έναρξη της περιόδου υποβολής των εφετινών δηλώσεων ΟΣΔΕ, από τις 15/3/2017 μέχρι τις 15/5/2017 και από εκεί και μετά μέχρι 9/6/2017 με ποινή 1% την ημέρα.
Προχωρούμε παρουσιάζοντας και την πρότασή μας για την αναβάθμιση του συστήματος υποβοήθησης της συλλογής των αιτήσεων ΟΣΔΕ 2017.
Πάγιος στόχος του Υπουργείου είναι η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η απλοποίηση των διαδικασιών και η μείωση του κόστους συλλογής των αιτήσεων χωρίς πρόστιμα, αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά για τους γεωργούς και χωρίς δημοσιονομικές διορθώσεις για τη χώρα.
Με δεδομένες τις ασφυκτικές κανονιστικές προθεσμίες, αλλά και τις διαδικασίες κύρωσης των δασικών χαρτών, προγραμματίσαμε όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε την έναρξη των εργασιών.
Παρέχουμε έτσι τη σχετική άνεση χρόνου για την ομαλή συλλογή των αιτήσεων, τη δυνατότητα για καλύτερο προγραμματισμό σε όλους τους εμπλεκόμενους (Παραγωγούς, Φορείς, ΟΠΕΚΕΠΕ), αλλά και ποιοτικότερες υπηρεσίες από πλευράς των πιστοποιημένων Φορέων.
Ειδικότερα:
1. Τη φετινή περίοδο η ΔΩΡΕΑΝ εφαρμογή της ON LINE υποβολής από τους ίδιους τους δικαιούχους εκσυγχρονίζεται και απλοποιείται περαιτέρω, επεκτείνεται δε η χρήση της σε όλες τις κατηγορίες των δικαιούχων συμπεριλαμβανομένων και των κτηνοτρόφων,
2. Οι αιτήσεις των παραγωγών που δεν παρουσιάζουν καμία απολύτως μεταβολή σε σχέση με το προηγούμενο έτος θα υποβάλλονται ΔΩΡΕΑΝ, με διαδικασία που θα ορίσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ.
3. Απλοποιούνται και εκσυγχρονίζονται οι διαδικασίες αποσφαλμάτωσης των αιτήσεων με μια σειρά μέτρων, εκ των οποίων το κυριότερο είναι η κατάργηση των φορέων Β’ βαθμού. Όλοι πλέον οι φορείς έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις και μετονομάζονται σε «Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων» .
4. Συστήνεται και λειτουργεί εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ Επιτροπή, η οποία θα έχει την ευθύνη της εποπτείας και του ελέγχου των Φορέων καθώς και της αξιολόγησης του έργου τους. Το έργο της Επιτροπής θα υποστηρίζεται από ειδικές εφαρμογές μέσω του πληροφοριακού συστήματος εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η Επιτροπή επιτηρεί το έργο ολόκληρου του Δικτύου των Φορέων και φροντίζει για την τήρηση των υποχρεώσεων των Φορέων υποδοχής και του Φορέα συντονισμού, οι οποίες απορρέουν από τις σχετικές Προσκλήσεις διαγωνισμού και τις μετέπειτα συμβάσεις (ΣΔΕΠΥΑΠ) που έχουν υπογράψει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Επίσης η Επιτροπή φροντίζει για την εφαρμογή των απαιτήσεων του ISO 27001:2013 για την Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριών, που πρόσφατα απέκτησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.
5. Στο πλαίσιο της διαφάνειας και της καλής διαχείρισης, το κόστος για την υποβολή της κάθε Αίτησης θα αναγράφεται στην Αίτηση, (ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής του παραγωγού).
Η βασική μας στόχευση για την επιστροφή του ΟΣΔΕ στο σπίτι του παραμένει και υλοποιείται σταδιακά.
Και οι τωρινές αλλαγές κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση.
Ήδη στα δύο χρόνια διακυβέρνησής μας δεν βάλαμε μόνο τάξη στις πληρωμές των ενισχύσεων αλλά και μειώσαμε το κόστος υποβολής των δηλώσεων για τους αγρότες από 70 εκατ. ευρώ συνολικά που ήταν το 2014 στα 35 εκατ. το 2016.
Οι παρεμβάσεις που προανέφερα για το 2017 θα μειώσουν κι άλλο το κόστος για τον Έλληνα αγρότη και θα αναβαθμίσουν κι άλλο τη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υποβοήθησης των αγροτών.
Η διαδικασία για την εκπόνηση και κύρωση των δασικών χαρτών είναι μια αναγκαιότητα, είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. Είμαι δε και προσωπικά από εκείνους που ιστορικά έχουν δώσει αγώνες για να προστατευθεί το φυσικό περιβάλλον της χώρας και να μπουν τα πράγματα που αφορούν τα δασικά οικοσυστήματα σε μια κανονικότητα. Δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίσω ότι έχω δεχθεί αγωγές αρκετών εκατ. ευρώ για τα θέματα αυτά.
Ασφαλώς και γνωρίζουμε τις επιπτώσεις που έχει η ανάρτηση των δασικών χαρτών στον αγροτικό χώρο, αφού αν χαρακτηρίσουν τις επιλέξιμες εκτάσεις ως δασικές θα υπάρξει πρόβλημα τόσο με τη καταβολή των ενισχύσεων, όσο και τη κυριότητα των εκτάσεων. Γι’ αυτό εξάλλου σύμφωνα με το ν.4389/2016 κοινοποιούνται τόσο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όσο και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Περιουσίας.
Δεν είναι ένα θέμα που χειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά είναι δεδομένη η απόφαση των αρμόδιων υπουργών – και της κυβέρνησης συνολικά – να επιλύσουν τα προβλήματα που προκύπτουν στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) από την ανάρτηση των δασικών χαρτών.
Οι επιπτώσεις που τυχόν προκύψουν από τη κύρωση των δασικών χαρτών θα καταχωρηθούν μέχρι την ολοκλήρωση των πληρωμών των ενισχύσεων.

Θέλω κλείνοντας να εκφράσω τη διαφωνία μου με τις απόψεις που προτείνουν λύσεις τύπου οικιστικών πυκνώσεων και ιωδών πολυγώνων, αλλά και οριζόντιων αποχαρακτηρισμών. Αν εφαρμοστούν τέτοιες λύσεις, τότε όχι μόνο κάθε χωράφι θα είναι και μια πύκνωση, οπότε θα υπάρχουν ολόκληρες περιοχές που δεν θα έχει μείνει δασικός χάρτης, αλλά και κάθε αποχαρακτηρισμός ενδέχεται να μεταβληθεί σε εργαλείο επιβράβευσης των καταπατητών γιατί δεν μπορεί να γίνει διαχωρισμός των εκχερσωμένων αγρών σε επιλέξιμες αγροτικές εκτάσεις και σε καταπατήσεις οικιστικού χαρακτήρα. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιηθεί ο αγροτικός χώρος ως πρόσχημα για να αποχαρακτηριστούν εκτάσεις που είναι πραγματικά δασικές.

Thursday, March 9, 2017

ΗΡΘΕ