Wednesday, April 9, 2008

Ξανά τα ίδια

Προχτές το πρωΐ με παίρνει η κυρά τηλ. και μου λέει ότι κάποιος γνωστός από το Αστ.τμήμα με ψάχνει.Τον παίρνω στο τηλέφωνο και μου λέει ότι ο γείτονας από πάνω έκανε παράπονα στον διοικητή και καλό θα ήταν να κατέβω κάτω στο τμήμα να τα πούμε.Εκείνη την ώρα έβγαζα Βασ.πολτό και δεν μπορούσα αλλά του είπα οτι θα πάω.Πήγα κάτω στον διοικητή και ο άνθρωπος άκουσε τα επιχειρήματα τα δικά μου και μου είπε ότι καλό θα ήταν να τον βρώ και να τον πιάσω στο μπλά-μπλά και τλικά να τα βρούμε.Πιστεύω ότι αν κάνω κάτι τέτοιο θα θεωρηθεί από αυτόν οτι τον πιάνω γλύψιμο για να μήν μου κάνει μύνηση.Επειδή εδώ ο κύκλος είναι μικρός έμαθα οτι πάει σε μαγαζιά,καφετέριες και συζητάει το θέμα του λέω να του τραβήξω μια μύνηση περί συκοφαντικής δυσφήμησης.Αυτός έχει φορτηγό πλατφόρμα και μαζεύει τα τρακαρισμένα και μάλλον έχει κολλητούς στην αστυνομία.Τέλος πάντων έρχομαι στο σπίτι και αρχίζω τα τηλέφωνα.Παίρνω τον κ.Χαριζάνη και μου λέει αυτά που όλοι ξέρουμε από τον νόμο του ΄34.(Μάλιστα δεν τον ήξερε ο διοικητής και μόλις ήρθα σπίτι τον πήρα τηλ. και του τον έδωσα για να βεβαιωθούν τα λεγόμενά μου)αλλά μου λέει ο Χαριζάνης δεν παίρνεις τηλ. τον Θεοχάρη που έχει ασχοληθεί με το θέμα περισσότερο;Παίρνω τον θεοχάρη και μου λέει και αυτός τα ίδια αλλά τελικά όλοι τους μόλις τους είπα αν μου κάνει μύνηση να παραστούν μάρτυρες όλοι του πετάχτηκαν απ΄τις καρέκλες τους σαν να τους τσίμπησε σκούρκος.Προσπαθώ να πάρω τον νέο πρόεδρο της ΟΜΣΕ αλλά δεν σηκώνει το κινητό που μου έδωσαν.Οτι νέο πάντως έχω μια και νομίζω οτι ενδειαφέρει πολλούς θα επανέλθω.

4 comments:

Νίκος said...

Φίλε Μάρκο. Η συγκυρία είναι αρνητική για τον πρωτογενή τομέα. Το κράτος των Αθηνών έχει διαβρώσει τους πάντες και τα πάντα με μια κακώς νοούμενη αστική νοοτροπία. Τα πεύκα ραντίζονται. Τα μελίσσια διώχνονται. Τα γίδια. Τα πρόβατα.
Μόνο αυτοί που ασκούν παρασιτικά επαγγέλματα χαίρουν εκτίμησης. Ξέρω πως είσαι αγωνιστής και θα παλέψεις να βρεις το δίκιο σου. Πάρε τηλ και την κοινοπραξία και ζήτα το τηλ του προέδρου. Χρησιμοποίησε το όνομα μου αν θέλεις. Μαζί σου. Μη σε πτοούν τα κοπρόσκυλα.

markos aliprantis said...

νίκο σε ευχαρστώ πολύ για την συμπαράσταση και το ενδιαφέρον σου νάσαι καλά.
Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο της ΟΜΣΕ κ.Παπαστεργίου που μιλήσαμε και είπε (εκτός το τηλ.που πήρε τον διοικητή του τμήματος)οτι ότι και να γίνει θα έχω την συμπαράσταση της ΟΜΣΕ.Σας ευχαριστώ και τους δύο.

Anonymous said...

ΜΑΡΚΟ στα τετοια σου.

b. kalamiotis said...

Περί Βελτιώσεως της Μελισσοκομίας
Νόμος 6238/ΦΕΚ/265/ΤΑ/14-08-1934 του Υπουργείου Γεωργίας
Άρθρον 7
1. Η εις κατωκημένους χώρους τοποθέτησις μελισσιών απαγορεύεται εφ’ όσον
δεν περιφράσσονται ταύτα μερίμνη των μελισσοτρόφων δια τοίχου,
σανιδώματος ή πυκνού φυσικού ή τεχνητού φράκτου ύψους τουλάχιστον 2
μέτρων από της επιφανείας του εδάφους.
2. Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν ισχύουν εφ’ όσον τα μελίσσια τοποθετούνται εις
απόστασιν τουλάχιστον 30 μέτρων από κατωκημένας οικίας και 25 μέτρων
από τας δημοσίας οδούς ως και εις αριθμόν μέχρι 3 κυψελών προκειμένου
περί μελισσίων προς μελέτας βιολογικάς και επιστημονικάς.
3. Οι παραβάται των ανωτέρω διατάξεων τιμωρούνται με πρόστιμον 250
δραχμών εν υποτροπή δε με χρηματικήν ποινήν 1.000 δραχμών ή φυλάκισιν
μέχρι 15 ημερών.
Άρθρον 8
Τα μεταφερόμενα και τοποθετούμενα μελίσσια εις ακαλλιεργήτους ή δασικάς
εκτάσεις ανηκούσας εις το Δημόσιον, Δήμους, Κοινότητας, Μονάς και νομικά
πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου απαλλάσσονται παντός δημοτικού ή κοινοτικού φόρου
ως και ενοικίου εφ’ όσον η διαμονή των εις τοιαύτας γαίας δεν παραταθεί πέραν των
τριών μηνών. Δια την πέραν των τριών μηνών παραμονήν ο επιβληθησόμενος
κοινοτικός φόρος και το ενοίκιον δεν δύνανται να υπερβώσι τας δύο δραχμάς εν
συνόλω κατά κυψέλην ετησίως.
Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο παρών Νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και της Γερουσίας και παρ’ Ήμών
σήμερον εκδοθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και
εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.
Ο Υπουργός Γεωργίας
Ι. ΘΕΟΤΟΚΗΣ